Personvernerklæring

Personvernpolicy

Under følger informasjon til deg som besøker våre nettsider og som fyller inn opplysninger fordi du er interessert i et prosjekt vi markedsfører.

Formålet med innsamlingen er å kunne svare på din henvendelse, sende deg relevant informasjon etterspurt gjennom din henvendelse gjennom e-post, nyhetsbrev eller pr. telefon.

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at din henvendelse skal kunne etterkommes.

Din kontaktinformasjon vil slettes hos oss når prosjektet er avsluttet.

_

GDPR / Behandling av personopplysninger

Vi baserer vårt virksomhet på elektronisk kommunikasjon. Elektronisk kommunikasjon gir dialog, skaper relasjoner, og sparer både deg og oss tid og penger, – og ikke minst, sparer miljøet.

Bedriften er ansvarlig for personopplysninger vi behandler, for eksempel om egne ansatte, kontaktpersoner hos kunder og leverandører, privatkunder og andre forretningsforbindelser. Bedriften har ansvaret for å overholde de pliktene som følger av reglene om personopplysninger.

Vi bruker Cookies/informasjonkapsler på våre nettsider
En Cookie/informasjonskapsler er en tekstfil som lastes inn eller lagres i minnet på din maskin fra en nettside. Cookies brukes for funksjonalitet, statistikk og markedsføringsformål. Formålet med Cookies er å gi brukeren en bedre opplevelse av nettsiden. Når du aksepterer Cookies så hjelper du oss å gjøre våre  nettsider bedre.

Sletting av Cookies/informasjonskapsler: Se nettleseren og klikk på «Innstillinger». Velg «Logg» og «Slett nettleserdata» eller slett «informasjonskapsler og andre moduldata for nettsteder».

_

Åpenhetsloven

Åpenhetslovens rapporten redegjør for El-Partner AS sitt arbeid med å foreta undersøkelser og aktsomhetsvurderinger av selskapets leverandørkjede og øvrige forretningsforbindelser. Rapporten er utformet i tråd med åpenhetslovens krav til rapportering. Rapporten dekker hele El-Partner AS sin virksomhet.

_

Personvernerklæring

Bedriften håndterer personopplysninger i henhold til forordningens (GDPR) artikkel 6.1.b, 6.1.c og og 6.1.f som omhandler oppfyllelse av kontrakt, rettslig forpliktelse og berettiget interesse.

Personopplysninger vi behandler kan omfatte:

  • Navn
  • Adresse
  • Stilling
  • Mobil
  • Telefon
  • E-post
  • Regnskaps-ID for kontaktperson for elektronisk avtaler og fakturering

Opplysningene vi behandler er innhentet og registrert i forbindelse med forespørsler til oss eller fra oss, samt kontraktsinngåelse, og er brukt, brukes, eller er tenkt brukt i forbindelse med kommunikasjon rundt kjøp og salg eller oppfyllelse av kontrakter.

Personopplysninger til bruk i forbindelse med oppfyllelse av kontrakter er ikke frivillig. Dette gjelder for eksempel navn og ID på bestiller ved fakturering til firma.

Personopplysninger kan bli brukt til digital markedsføring, dersom det er gitt samtykke til dette. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette.

Vi registrerer personopplysninger i digitale systemer på interne og eksterne servere som alle er sikret med brukernavn og passord. Alle opplysninger lagres i henhold til gjeldende lovgivning, og tilgangen til personopplysninger er begrenset til ansatte i bedriften. Personopplysninger vil bli lagret så lenge vi har et saklig behov for dette i henhold til artiklene nevnt i innledningen, og ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Du kan når som helst slette din kontaktinformasjon hos oss. Send melding pr. e-post til adresse nederst i dette dokumentet.

Vår nettsider bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å huske handlekurven, dine favoritter eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet. Informasjonskapslene i bruk på vår nettbutikk lagrer ingen personopplysninger omfattet av den nye forordningen.

I din egen nettleser kan du godta bruk av informasjonskapsler, eller ikke godta slik bruk. Dersom du ikke ønsker å samtykke til at cookies blir lagret, kan du skru av funksjonen i nettleseren din.

I henhold til Norsk lov vil vi gi innsyn til våre registrerte persondata ved forespørsel. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Såfremt ikke personopplysningene er innhentet med hjemmel i artikkel 6.1.b oh 6.1.c som omhandler oppfyllelse av kontrakt eller rettslig forpliktelse, har alle registrerte personer i våre systemer rett til å bli slettet.


Sletting av kontaktinformasjon
Ønsker du å slette kontaktinformasjon i våre databaser og nettsteder nå:


Send melding til: post@el-partner.no

Skriv i emnefeltet: «SLETTEMELDING: Fornavn Etternavn»
Vi vil sende kvittering så snart slettingen er gjort.

 

Vennlig hilsen

EL-PARTNER AS
Org.nr.: 917 036 055

Postadr.: Postboks 2171, 9267 Tromsø

Besøksadr.: Kløvervegen 18, Tromsø

T: (+47) 930 03 066
E: post@el-partner.no

SPØRSMÅL?

Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel